Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt, frem til 2002 Det norske meteorologiske institutt, Henrik Mohns plass 1 (tidligere var adressen Niels Henrik Abels vei 40), ble opprettet 1866 og var knyttet til Universitetet under professor Henrik Mohn (1835–1916). Fra 1909 var instituttet er en egen statsinstitusjon, fra 2002 et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet.

Historikk.

Professor Jens Esmark (1763–1839) utførte meteorologiske observasjoner i Christiania etter opprettelsen av universitetet tidlig på 1800-tallet. Fra 1837 ble den senere fortløpende rekken av meteorologiske observasjoner satt i gang ved det nyanlagte astronomiske observatorium av professor Christopher Hansteen (1784–1873). Meteorologisk institutt fikk 1866 lokaler i kjøpmann Woxens gård, Kirkegata 36. I årene 1872–1914 hadde instituttet lokaler i Nordahl Bruns gate 8, fra 1914 i Fred. Olsens gate 11. En plan om å flytte det til Villa GrandeBygdøy, ble det ikke noe av. Målingene på Blindern startet 1937, instituttet flyttet inn i eget bygg på Blindern 1940. Høyeste målte temperatur er 34,6 °C, målt 27. juli 2018, laveste temperatur –26,0 °C, målt i januar 1941. – Se også Oslo - klima.