Oslo - klima

Snødekte biler på Bogerud i 1965. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum

Oslo - klima. Den fremherskende vind i Oslo er sørlig om sommeren, nordlig til nordøstlig om vinteren. På grunn av byens skjermede beliggenhet blir vindstyrken moderat, og det er stor hyppighet av vindstille, særlig i vinterhalvåret. Dette, sammen med sterk avkjøling av det nederste luftlag hindrer i vesentlig grad horisontal og vertikal spredning av luftforurensninger, og det er tendens til opphopning av luftforurensning over byens lavtliggende deler.

Middeltemperaturene på Blindern er – 4,3 °C for januar, 16,8 °C for juli og 5,7 °C for året som helhet. Høyeste målte temperatur er 34,6 °C, målt i juli 2018, laveste temperatur – 26,0 °C, målt i januar 1941. I januar 2024 ble det målt - 31,1 °C på Bjørnholt.

Nedbørrikeste måned er september med 90 mm, nedbørfattigst er februar med 36 mm, mens årsnedbøren er 763 mm. I gjennomsnitt måles nedbør lik eller større enn 1,0 mm i 113 dager hvert år. Årlig antall solskinnstimer i middel er 1691; mest sol er det i juni med 262 timer.