Bjørnholt (Nordmarka)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Bjørnholt, plass ved sørenden av Bjørnsjøen i Nordmarka. 370 moh, 30 daa jord.

Bjørnholt er første gang nevnt i litteraturen ca. 1800, men har trolig vært bebodd før det. Birger Bjørnholt (1893–1979) drev stedet fra 1921 sammen med sin kone Gina, som var fra Bonna. Stedet har vært drevet som serveringssted helt siden 1919, nåværende eier Grete Klever er barnebarn av Birger Bjørnholt. Bjørnholt ble kjøpt fra Løvenskiold i 1988. Bjørnholt tilbyr også ulike aktiviteter og arrangementer. Man kan også leie kano her.

Bjørnholt ligger flott til langs hovedveien mellom Maridalen og Kikut med stor trafikk av syklister i sommersesongen. Skiløype over Bjørnsjøen til Kikut og østover mot Rottungen.

På Bjørnholt er det også bolig for vannvokter og værstasjon som bl.a. registrerer snødybde. Her ble det i januar 2024 satt ny kulderekord for Oslo med - 31,1 °C.

Nordmarka skole holdt til her 1900–83, den er nå en avdeling under Sollerudstranda skole. Siste skoleår hadde skolen 8 elever på barnetrinnet og to på ungdomstrinnet.