Bonna

Bonna, Løvenskioldplass ved Bjørnsjøen, ved foten av Kikut, like øst for Kikutstua. 340 moh, 39 daa jord, for det meste tilplantet. Nevnt første gang i 1814, da som Kullebundene ved Bjørnsjøen. I jernverkstiden ble det brent store mengder trekull ved Bonna. Mens man nærmere jernverket reiste kullmilene i nærheten av der skogen ble felt, ble tømmeret fra de nordligste delene av Marka fløtet til Bjørnsjøen, og kullmilene reist ved Bonna.

Bauta med portrettrelieff av godseier Harald Løvenskiold, utført av Arne Durban, avduket 1936.

Rundt 2000 ble det lansert planer om å bygget et konferansesenter her, men dette ble oppgitt pga. friluftsinteressene. Bygningene ble 2006 pusset opp og utleid til bolig.