Bjørnsjøen

Bjørnsjøen, innsjø i vestre del av Nordmarksvassdraget, sørøst for Kikut, 1,66 km2, 337 moh, regulert ca. 7 m ved demning fra 1886. På Bjørnholt i sørenden lå tidligere Nordmarka skole. Skiløype over Bjørnsjøen fra Bjørnholt til Kikutstua, det samme gjør hovedløypa fra Kobberhaugen til Kikutstua. På øst- og nordsiden av vannet går skogsbilvei som er mye brukt av syklister.

Tilløp til Bjørnsjøen fra Østre Fyllingen i vest og fra Hakkloa i nord samt fra Askengtjernene og bekken i Puttedalen nordvest for Kikut. Avløp gjennom Bjørnsjøelva til Skjærsjøen.

Områdene rundt Bjørnsjøen gir bakgrunnen for Peter Chr. Asbjørnsens «En Nat i Nordmarken».