Skjærsjøen

Skjærsjøen, innsjø i Nordmarka nordøst for Ullevålseter, mellom Bjørnsjøen og Maridalsvannet, 258 moh, 0,58 km2. Regulert ca. 3 m, demning fra 1890. Avløp gjennom Skjærsjøelva til Maridalshammeren hvor Oslo lysverker har hatt kraftverk (5000 kW) siden 1900. Skjærsjøen er del av byens vannforsyning; bading og fiske er forbudt, og det er ikke tillatt å oppholde seg ved vannkanten.

Navnet kommer av norrønt skir, klar.