Skjærsjøelva

Skjærsjøelva, delen av Nordmarksvassdraget fra Skjærsjøen til Maridalsvannet. Ved Maridalshammeren har Oslo lysverker hatt kraftverk (5000 kW) siden 1900. Skjærsjøen og elven er del av byens vannforsyning; bading og fiske er forbudt, og det er ikke tillatt å oppholde seg ved vannkanten.