Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, AHO, Maridalsveien 29, tilbyr utdanning innen arkitektur, arkitekturvern, design, landskapsarkitektur og urbanisme. Skolen tildeler gradene Ph.d. og master i arkitektur, design og landskapsarkitektur. I tillegg tilbyr skolen erfaringsbaserte masterprogrammer. Skolen har ca. 150 ansatte og ca. 700 studenter (2019).

Skolen fikk sitt nåværende navn 2001 ved innflyttingen i bygningen ved Akerselva. Den ble oppført 1938 som transformatorverksted for Oslo Lysverker (byarkitekten i Oslo), og ble om- og tilbygd før innflyttingen (ark. Jarmund/Vigsnæs AS). Tre etasjer med eldre fasader av rød tegl, nyere av aluminium og glass.

Arkitektur- og designhøgskolen ble opprettet 1945 under navnet Statens arkitektkurs, som linje ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Den var 1964–69 selvstendig institusjon under navnet Statens Arkitektskole i Oslo, og deretter høyskole 1969–2001 under navnet Arkitekthøgskolen i Oslo. Skolen hadde 1966–2001 tilhold i St. Olavs gate, i de to tidligere leiegårdene St. Olavs gate 2 oppført 1882 og nr. 4 (tidligere nr. 6) oppført 1875, der Oslo By Steinerskole nå holder til.

For engelsk versjon , se The Oslo School of Architecture and Design.