Oslo By Steinerskole

Oslo By Steinerskole, St. Olavs gate 4–6, privat videregående skole opprettet 2001. Skolen er godkjent privatskole med statsstøtte og med egne godkjente læreplaner. Skolen tilbyr opplæring i følgende linjer: humanistlinje, kunstlinje, realfaglinje, musikklinje, medier og kommunikasjon og datalinje. Skolen hadde 476 elever skoleåret 2018/19.

Se også Steinerskoler.

Skolen har lokaler der Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo holdt til tidligere.