Benneches gate

Benneches gate, Bislett, bydel St. Hanshaugen, boliggate fra Frydenlundgata til Sofies gate. Oppkalt 1896 etter legatstifteren, kjøpmann Hans Andreas Benneche (1811–93).

1/3. Femetasjes leiegård med 17 leiligheter fra 1929 (ark. Henrik Nissen). Til 1951 hadde Oslo Samvirkelag avd. 7 butikk her.