Stensgata


Stensgata 11, arkitekt Arvid Sundbye, 1936. Foto: Helge Høifødt

Stensgata, Adamstuen, bydel St. Hanshaugen, fra Thereses gate ved Margrethe Munthes plass til Kirkeveien ved Ullevål sykehus. I den nederste delen leiegårdsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet, ovenfor Ullevålsveien nyklassisistiske gårder fra 1920-årene, og ovenfor Sognsveien eldreboliger, også fra 1920-årene. Navn 1879 etter Sten gård.

Bygninger m.m.:

3. Leiegård der roman- og eventyrforfatteren Regine Normann (1867–1939) bodde fra 1910 og resten av livet. Hun er minnet med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

5. En leiegård fra 1892, der Sigrid Undset bodde som barn fra april 1894 til 1897. Moren Charlotte og de tre døtrene bodde i en leilighet i annen etasje, og Sigrid Undset har beskrevet hvordan hun herfra kunne se opp på Blåsen.

11. Bygård, arkitekt Arvid Sundbye, 1936, funksjonalisme.

30, 34 og 36a. Tre femetasjes boligblokker oppført av OBOS Utvikling AS i 2002, Nedre Steensgaarden og Øvre Steensgården borettslag (ark. Thorenfeldt Arkitekter AS). Der 34 og 36a nå ligger, holdt tidligere flyttebyrået Adams Express til.

36b. Nyklassisistisk leiegård i fem etasjer, oppført 1928–29, arkitekter Slaatto og Sveaas. Her bodde forfatteren Sigrid Boo (1898–1953) sammen med sin mann Gustav Boo i 1930-årene. Hun er særlig kjent for suksessromanen «Vi som går kjøkkenveien» (1930).

Ved krysset med Sognsveien, på Louise Iversens plass, står bronsestatuen Amor og Psyke av Per Ung fra 1982.

43. Lindern akutt- og utredningsinstitusjon, tidl. Lindern eldrekollektiv. Borger Withs ungdomshjem, opprettet 1998 som del av Bakkehaugen barnevernsenter.

49. Eugene Hanssens aldershjem.