Eugene Hanssens aldershjem

Eugene Hanssens aldershjem, Stensgata 49, bydel St. Hanshaugen, et lite sykehjem med 13 langtidsplasser, oppført som økonomibygning for det som den gang ble kalt «Stensgatens gamlehjemskoloni» (Eugene Hanssens småstuer) i 1926 (ark. Harald Peterssen). Sykehjemmet eies og driftes av Eugene Hanssens stiftelse. Eugéne Hanssen (1852–1934) var sogneprest til Gamle Aker.