Bislet høgskolesenter

Bislet høgskolesenter, opprettet i 1991, ble 1994 innlemmet Høgskolen i Oslo, senere Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet.

Bislet høgskolesenter omfattet sju institutter for helsefag og lærerutdanning i nybygde og ombygde lokaler på området til Frydenlunds Bryggeri i Pilestredet 52. Høyskolesenteret bestod fra starten av instituttene for mensendieckutdanning (tidligere Mensendieckskolen), ergoterapi (Ergoterapihøgskolen i Oslo), radiografi (Radiografihøgskolen i Oslo), bioingeniørutdanning (Bioingeniørhøgskolen i Oslo), fysioterapi- og ortopediutdanning (Fysioterapihøgskolen i Oslo og Statens høgskole for ortopediteknikk) og allmennlærerutdanning (Oslo lærerhøgskole og Sagene lærerhøgskole).