Fagerborg (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Fagerborg, strøk, sogn og boligområde mellom Stensparken, Majorstuen og Marienlyst, bydel St. Hanshaugen, navn etter løkken Fagerborg. Fagerborg menighet ble opprettet 1898, kirken innviet 1903. Bebyggelsen består dels av mur- og trevillaer og småhus oppført mellom 1880- og 1920-årene, rekkehus fra 1920-årene (Det engelske kvartal). Den vestlige delen av Fagerborg domineres av boligkomplekset Jessenløkken, oppført 1919–22, samt endel eldre leiegårder og nyere boligblokker. Fagerborg videregående skole ble åpnet som middelskole 1916. Ved skolen ligger idrettsplassen Sophus Bugges plass. Strøket hadde tidligere to videregående skoler, den kommunale Fagerborg og den private Bjørknes, Fagerborg er nå ungdomsskole og Bjørknes har kun lokaler Løvenskiolds gate 1.

Flere steder og institusjoner i strøket har Fagerborg i navnet, som Fagerborggata, Fagerborg kirke, Fagerborg Ballklubb og det tidligere Fagerborg apotek.