Stensparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Parti fra Stensparken med Fagerborg kirke nede i bakken fotografert i 2007. - Foto Helge Høifødt / Oslo byleksikon

Stensparken, park mellom Pilestredet, Stensgata, Thereses gate og Sporveisgata. Fagerborg kirke ligger inne i parken. Den er anlagt på en 500 m lang kalksteinsrygg med to markerte høyder, Korpehaugen i sør og Blåsen i nord. Tidligere ble den kalt Natmandshaugen, siden 1891 har det offisielle navn vært Stensparken etter Sten gård. Den første opparbeidelse fant sted 1890–1900 for midler bevilget av Brændevinssamlaget, men fullføringen tok lang tid. I 1930-årene ble det satt opp en mindre fontene med belysning nedenfor Blåsen ved Stensgata, og adkomsten til utsiktspunktet på Blåsen ble forbedret. Lekeplasser ble gjort i stand, den øverste med vassebasseng (også med skøyteis om vinteren), karuseller, stort leskur i funkisstil og små barneurinaler. Parken stod endelig ferdig i 1943. Arealet er ca. 48 daa. Fra 2010 er det friluftsservering i parken.

Nord for området med bassenget, like nedenfor Blåsen, ligger et murhus oppført 1865, fra 2021 ungdomshus for bydelene St. Hanshaugen og Frogner. Dette ble bygd like bak våningshuset på Reiersens løkke, et stort løkkehus i sveitserstil. Det ble revet 1935. En skulptur av Sigrid Undset, utført av Kjersti Wexelsen Goksøyr, ble avduket 1991.

I parkens sørvestlige hjørne mot Sporveisgata ble det 1937 oppført et pissoar i karakteristisk funksjonalistisk stil, tegnet av Harald Aars. Pissoaret, kjent som Kjærlighetskarusellen, var i mange år et kjent sjekkested for homofile menn. Det ble fredet i 2009 som del av Kulturminneåret. Et av Oslo Byes Vels Blå Skilt ble satt opp her 2023.