Natmandshaugen

Bakkehuset ved Natmandshaugen, høyde ved Pilestredet. Foto: Væring, Olaf Martin Peder/Oslo Museum

Natmandshaugen, høyde ved Pilestredet, som nattmannen eller rakkeren forpaktet av byens magistrat fra gammel tid. Nattmannen var bøddelens medhjelper og den som tømte søppel og latriner. Her var boligen hans, og hit ble byens avfall brakt. Natmandshaugen ble solgt av kommunen til ekspedisjonssekretær Peder Kierulf 1823, som her oppførte Bakkehuset. Renovasjonen ble flyttet opp til Stensparken (Korpehaugen).