Reiersens løkke

Reiersens løkke, Pilestredet 84, eiendom forpaktet av Bymarken omkring 1830. Løkken, som lå opp mot Blåsen, ble i 1855 kjøpt av kjøpmann, tobakksfabrikant Frederik Julius Petersen og Fredrik Haugen. De anla byens første fyrstikkfabrikk her. Driften opphørte etter tre år, og i 1859 kjøpte den senere hoffskredder Halvor C. Reiersen løkken. Han bygde i 1865 hovedhuset som lå litt sør for dagens murhus i Stensparken. I 1896 overtok kommunen eiendommen, og halvdelen ble utlagt til park. Cathinka Guldbergs gamlehjem flyttet inn i hovedhusets 16 rom. Huset ble revet i 1935, og gamlehjemmet flyttet til Geitmyrsveien 35.