Korpehaugen

Korpehaugen, tidligere navn på Stensparken ved øvre del av Pilestredet, sammen med Sankt Hanshaugen de eneste større gjenværende grunnarealer av Bymarken.

Til Korpehaugen flyttet «nattmannen» i 1825, sammen med renovasjonsvirksomheten, og Korpehaugen ble også kalt «Nattmannshaugen». Nattmannen eller rakkeren var bøddelens hjelper, og hadde vanligvis også ansvaret for å tømme latriner, begrave åtsler og slakte hester.