Sten gård

Sten, gård som lå ved Stensparken, var i middelalderen klostergods under Nonneseter kloster. Gården var forlenet til kansler Jens Bjelke, da den ble lagt ut til bymark for Christiania i 1629.