Bjørknes privatskole

Bjørknes privatskole, Løvenskiolds gate 1, skole opprettet 1950 av Alice Bjørknes (1908–98) som 1- og 2-årig realskole og gymnas med to rom i den daværede Vestheim Privatskole, tidligere Vestheim Pikeskole, i Løvenskiolds gate 1. Skolebygningen var oppført i 1898 (ark. Hjalmar Welhaven).

Skolen fortsatte å ha lokaler her til 1961 i det som da var blitt Elisenberg skole (1958–69). Deretter fortsatte skolen sin virksomhet i Lyder Sagens gate 22, en toetasjes frittliggende murbygning, oppført som tomannsvilla med to store leiligheter i hver etasje 1902 (ark. Karl Høie). Alice Bjørknes flyttet skolen hit i 1959, etter å ha overtatt bygningen i 1956 og fått den ombygd til skolebruk 1958. I 1992 overtok skolen den gamle skolebygningen i Løvenskiolds gate, og her har den holdt til siden, en periode også med undervisning i Lyder Sagens gate. Huset på Fagerborg er blitt rehabilitert og ble igjen i tatt i bruk som bolig i 2002. Skoleklokken over inngangsdøren og Bjørknes’ logo i smijernsgjerdet minner fremdeles om tiden det var skole her.

Blant fremtredende elever er dronning Sonja; Sonja Haraldsen tok examen artium her i 1961. Både prinsesse Märtha Louise og kronprinsesse Mette-Marit har tatt kurs ved skolen. I dag tilbyr skolen privatistundervisning til ca. 2000 elever på videregående nivå.

I 1960- og 1970-årene, da skolen var gymnas, var skolens russemerke et De Havilland Vampire jagerfly, et britisk jetfly, tatt i bruk i det norske flyvåpenet samme år som skolen ble grunnlagt.

Bjørknes Høyskole ligger i Lovisenberggata 13, har som hovedvirksomhet å tilby høyere utdanning innen helsefag og samfunnsfag, både ved stedlige studier og nettstudier. Som en sentral del av hovedvirksomheten inngår forskning, faglig utvikling og formidling. Bjørknes Høyskole startet det første studieprogrammet i 1997 og ble egen høyskole i 2008.

Bjørknes Privatskole og Bjørknes Høyskole er datterselskaper av Bjørknes AS, som eies av utdanningskonsernet Intendia Group, en av de ledende private aktørene innen utdanning og kursvirksomhet i Norge og Sverige.