Vestheim Pikeskole

Vestheim Pikeskole, tidligere skole opprettet 1894 av Elisa Roll (1866–1925) og Ambrosia Helene Hofgaard (1856–1932) under navnet Frøknerne Roll og Hofgaards privatpartier. Skolen ble fra 1897 kalt Frøken Rolls Pigeinstitut. Skolen hadde egen bygning i Løvenskiolds gate 1 fra 1898 (ark. Hjalmar Welhaven). Den hadde eksamensrett (middelskoleeksamen) fra 1903. Den endret navn til Vestheim Pikeskole i 1907, da den ble solgt til to av bestyrerne på Vestheim skole (Wilhelm Myhre (1866–1950) og Jakob Skattum (1862–1930). Bestyrerinne 1908–1939 var frøken Valentine Dannevig (1872–1962). I 1918 ble skolen organisert som et foreldreaksjeselskap, i 1934 skiftet den navn til Vestheim Privatskole, da den også begynte å ta inn gutter. I 1958 ble skolen overtatt av kommunen og fikk navnet Elisenberg skole. Denne ble nedlagt i 1969. Skolebygningen huser nå Bjørknes privatskole.