Frøken Rolls Pigeinstitut

Frøken Rolls Pigeinstitut, opprinnelig Frøknerne Roll og Hofgaards privatpartier, tidligere skole opprettet 1894 av Elisa Roll (1866–1925) og Ambrosia Helene Hofgaard (1856–1932). Begge var tidligere lærerinner ved Frøken Bauers Pigeskole i Kristian Augusts gate 5. Skolen ble fra 1897 kalt Frøken Rolls Pigeinstitut. Den fikk, etter å ha holdt til i Frognerveien 4b, egen bygning i Løvenskiolds gate 1 i 1898 (ark. Hjalmar Welhaven). Ambrosia Hofgaard sluttet i 1899 og var deretter lærerinne på Foss folkeskole i 22 år. Skolen fikk eksamensrett (middelskoleeksamen) i 1903. Den endret navn til Vestheim Pikeskole i 1907, da den hadde fått så store problemer at Elisa Roll måtte selge den til to av bestyrerne på Vestheim skole (Wilhelm Myhre (1866–1950) og Jakob Skattum (1862–1930). Elisa Roll reiste utenlands og kom ikke tilbake til Norge. Hun døde i Roma 59 år gammel.