Vestheim Privatskole,

Vestheim Privatskole, tidligere skole, til 1934 het den Vestheim Pikeskole. Denne var opprettet 1894 av Elisa Roll (1866–1925) og Ambrosia Helene Hofgaard (1856–1932) som Frøknerne Roll og Hofgaards privatpartier. Fra 1897 var navnet Frøken Rolls Pigeinstitut. Skolen hadde hatt egen bygning i Løvenskiolds gate 1 siden 1898 (ark. Hjalmar Welhaven). Den hadde hatt eksamensrett (middelskoleeksamen) fra 1903. Navnet Vestheim Pikeskole stammet fra 1907, da skolen blekjøpt av to av bestyrerne på Vestheim skole (Wilhelm Myhre (1866–1950) og Jakob Skattum (1862–1930). Bestyrerinne 1908–1939 var frøken Valentine Dannevig (1872–1962). Fra 1918 ble skolen organisert som et foreldreaksjeselskap, da kommunen ikke var interessert i å overta skolebygningen. Noe av begrunnelsen var at skolen hadde for små klasserom.

Da skolen i 1934 skiftet navn til Vestheim Privatskole, var det fordi den da for første gang tok opp gutter til en første forskoleklasse. Etter hvert fikk den flere blandede klasser. Bestyrer fra 1939 var Jakob Omholt-Jensen (1899–1994). Etter den annen verdenskrig var skolen folkeskole og realskole. 1945–52 hadde den også gymnas med engelsklinje; russemerket var en veps (et akronym). I 1958 ble skolen overtatt av kommunen og drevet videre under navnet Elisenberg skole. Omholt-Jensen fortsatte som rektor til han gikk av med pensjon i 1967. Skolen ble nedlagt i 1969. Skolebygningen huser nå Bjørknes privatskole.