Stålverkskroken

Stålverkskroken, Ensjø, bydel Gamle Oslo, fra Gladengveien i to løp, det ene i krok langs Gladengveien, det andre mot Tiedemannsplassen. Den ene delen av gateløpet var tidligere del av Bertrand Narvesens vei. Oppkalt 2011 etter Christiania Staalværk. På østsiden av Gladengveien heter gateløpet Stålverksveien. I 2016 ble Stålverksparken anlagt mellom boligområdene.

Bygninger m.m.:

15–17–19. Utgjør sammen med Gladengveien 10 Gladengen Park borettslag med totalt 56 leiligheter, oppført 2013–15.