Stålverksparken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Øvre del av parken med Hovinbekken åpen. - Foto: Helge Høifødt / Oslo byleksikon

Stålverksparken, park på Ensjø, bydel Gamle Oslo, ved Gladengveien og Stålverkskroken. Parken ble åpnet i 2016 samtidig med at Hovinbekken ble lagt åpen fra Tiedemannsparken, gjennom Stålverksparken og videre nedover Gladengveien. Bekken er et viktig element i den lille parken, som har vannspeil og vannplanter. Terrenget skråner bratt mot Gladengveien.

Navnet er hentet fra den lange lagerbygningen som ligger rett over Stålverkskroken, og som hørte til Christiania Staalværk.