Kongsskogen videregående skole

Kongsskogen videregående skole, Gladengveien 3b, videregående skole med spesialundervisning for nåværende og tidligere psykiatriske pasienter. Skolen tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 100 elever.