Løren (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Løren, industri- og boligstrøk mellom Hasle og Refstad og mellom Sinsen og Økern, bydel Grünerløkka, navn etter Løren gård. Gammelt jordbruksområde, noe industri fra slutten av 1800-tallet, større utbygging fra 1930-årene og i årene etter 2000. Eldre bedrifter i strøket har vært Fellesslakteriet (1911, senere sammensluttet med Gilde, fusjonert inn i Nortura), med eget boligkompleks, Oslo Samvirkelag (bakeri fra 1933), Peter Møllers fabrikk (til Løren 1938). Løren skole ble opprettet 1891 og rehabilitert 2013; Refstad skole innviet 2005. Idrettsanlegg med kunstisbane og friareal mot Refstad. Idrettshallen Lørenhallen.

Utbyggingen på området til den gamle militærleiren Løren leir startet 2004, og har nå blitt til boligområdet Lørenbyen.