Refstad skole

Refstad skole, Økern Torgvei 40, barneskole (1–7), oppført 2005, toetasjes bygning med utstrakt bruk av tre i konstruksjon og overflater, med åpne og sammenhengende arealer, tilrettelagt for dagens pedagogiske prinsipper med fleksibel bruk, vekslende typer av rominndelinger og møblering (ark. L2 Arkitekter AS). I 2009 utvidet med påbygg på 1000 m2. Skolen er en paviljongskole, og ble bygd til erstatning for den gamle Løren skole i Ulvenveien 62. Det ble 2018 oppdaget setningsskader i bygningen, og skolen ble stengt på ubestemt tid. Fra begynnelsen av skoleåret 2018/19 fikk elevene undervisning i lokalene til den tidligere Bredtvet skole.

Skolen ligger fint til med Løren Idrettspark like ved i sør, og Bjerke travbane i nord. Uteområdene er oppgradert med stor lekeplass og et utendørs amfi, tegnet av landskapsarkitektene Østengen og Bergo AS.

Skolen fikk 2005 navnet Løren skole. Etter at den tidligere Løren skole ble rehabilitert, fikk denne skolen tilbake sitt gamle navn. Den nye skolen i Økern Torgvei fikk navnet Refstad skole i 2014; et navn som også passer bedre med lokaliseringen.

Skoleåret 2017/18 hadde skolen 700 elever.