Manglerud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Bebyggelsen på Manglerud sett sørvestover i 2018. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons

Manglerud, sogn og boligstrøk vest for Østensjøvannet, bydel Østensjø, ; navn etter Manglerud-gårdene. Området er gammelt jordbruksland, noe det er søkt å bevare minnet om i strøkets veinavn. Administrativt ble Manglerud under 1800-tallet brukt som navn på skolekrets (Manglerudfjerdingen) og fattigdistrikt. Aker kommune kjøpte to av Manglerudgårdene i 1919, men de fortsatte som gårdsbruk. I 1940 ble Manglerud omtalt som et område «langt ute i periferien». Boligbyggingen kom i de første etterkrigsårene, da det ble solgt tomter og oppført svenskehus. Den store utbyggingen falt i perioden 1952–63 og omfattet 3200 leiligheter, vesentlig blokkbebyggelse og rekkehus. Sporveisforbindelse 1957 (Lambertseterbanen), ombygd til T-bane 1966. Manglerud kirke innviet 1963. Manglerud senter (ark. John Andreas Engh) stod ferdig 1966, senere ombygd, inneholder 60 forretninger, annen næringsvirksomhet og servicefunksjoner. Bydelspolitistasjon i Plogveien 31, opprettet 1968. Manglerud har barne-og ungdomsskole, tidligere også videregående skole. Ishall og utendørs idrettsanlegg.

OBOS har 16 borettslag på Manglerud:

Manglerud borettslag, 14 blokker med i alt 224 leiligheter, fullført 1947–54 (ark. Helge B. Thams). Adresser til Magnefaret, Manglerudveien, Steinborgveien og Svartdalsveien.

Magnefaret borettslag, åtte tomannsboliger (svenskehus) fullført 1948 (s. ark.). Adresser til Magnefaret og Steinborgveien.

Lundlia borettslag, fire vertikaltdelte hus, to med 6 og to med fire leiligheter, fullført 1953 (s. ark.). Adresser til Magnefaret og Manglerudveien.

Manglerudjordet borettslag, 28 blokker med i alt 518 leiligheter, fullført 1961–62 (ark. John A. Engh og Peer Qvam). Adresser til Rugveien, Plogveien og Våronnveien.

Manglerudvangen borettslag, 18 blokker med i alt 504 leiligheter, fullført 1961–62 (ark. John A. Engh). Adresser til Rugveien, Plogveien og Beiteveien.

Storgården borettslag, 17 blokker med i alt 551 leiligheter, fullført 1959–60 (ark. Frode Rinnan og Olav Tveten). Mangleruds største borettslag med bl.a. fire dominerende høyblokker. Adresser til Byggveien, Raukveien, Havreveien og Enebakkveien.

Plogveien borettslag, 19 blokker med i alt 464 leiligheter, fullført 1958–62 (ark. John A. Engh, Peer Qvam og Th Tostrup. Adresser til Plogveien (nr. 5–19).

Manglerudlia borettslag, 11 rekkehus med i alt 52 leiligheter, oppført 1959 (ark. Helge B. Thams). Adresser til Wetlesens vei.

Havretun borettslag, ni rekkehus med i alt 49 leiligheter, oppført 1962–63 (ark. Frode Rinnan og Olav Tveten). Adresser til Havreveien.

Manglerudhøgda borettslag, 17 rekkehus med i alt 86 leiligheter, fullført 1962–63 (ark. Helge B. Thams). Adresser til Plogveien.

Rognerud borettslag, seks blokker med i alt 177 leiligheter, fullført 1962–63 (ark. S. Narve Ludvigsen). Adresser til Otto Sogns vei.

Byggveien borettslag, Fire blokker med i alt 148 leiligheter; fullført 1962 (ark. Frode Rinnan og Olav Tveten). Adresser til Havreveien.

Abellund borettslag, 59 rekkehus med i alt 254 leiligheter, oppført 1962–63 (ark. Helge B. Thams). Adresser til Grasveien, Skigardveien, Treskeveien og Skuronnveien.

Skråningen borettslag, seks rekkehus med i alt 34 leiligheter, fullført 1964 (ark. Helge B. Thams). Adresser til Vekterveien.

Treskeveien borettslag, tre blokker med i alt 54 leiligheter, fullført 1964 (ark. Helge B. Thams). Adresser til Treskeveien.

Traktorveien borettslag, tre blokker med i alt 54 leiligheter, fullført 1976. Mellom to av blokkene (nr. 5 og 9) et mellombygg (nr. 7), her og i første etasje i de to tilstøtende blokkene ligger Abildsø sykehjem Avdeling Østensjø, tidligere Manglerud Nevrohjem, et pleiehjem for sterkt funksjonshemmede (ark. John A. Engh). Adresser til Traktorveien.

Manglerudsletta borettslag, åtte rekkehus med i alt 32 leiligheter, fullført 1969 (ark. Helge B. Thams og Per Gaare). adresser til Treskeveien.