Manglerud gård

Manglerud, gård med nr. 148. Navnet kommer av norrønt Magnaruð, sannsynligvis en sammensetning med mannsnavnet Magni. Navneformen Manglerud forekommer ikke før på 1500-tallet. Gården nevnes alt i middelalderen. Ved reformasjonen var Manglerud klostergods under Hovedøya. Kronen solgte gården i 1663, i 1754 ble den kjøpt av brukeren Hans Henrik Manglerud. Gården er senere delt.

1. Lille Manglerud, gnr. 148/1, lå ved krysset Plogveien/Emil Korsmos vei, ble fradelt i 1852. Kjøpt av Aker kommune 1919. Revet.

2. Nordre Manglerud, gnr. 148/292, Manglebergveien 4, ble fradelt 1832, kjøpt av Aker kommune 1919. Våningshuset revet 1987.

3. Søndre Manglerud, gnr. 148/3, Byggveien 15. På gården står i dag våningshus (antagelig oppført omkring 1830), drengestue, utedo og stabbur. På stabburet står en vindfløy med Christian 5s monogram og årstallet 1683, kopi av en original trolig fra en offentlig bygning. Søndre Manglerud ervervet av Oslo kommune 1947, huser nå Manglerud Eldresenter. Stabburet brukes som møtelokale for Manglerud speidergruppe. Våningshuset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Manglerud hadde to husmannsplasser i 1771: Rognerud og Mangelberg.