Østensjøvannet

Østensjøvannet, innsjø sørøst for Manglerud, 0,31 km2, 107 moh, den største innsjøen helt innenfor byggesonen i Oslo. Østensjøvannet har avløp ved Østensjøbekken til Alna. Viktigste tilløp er Bølerbekken, som kommer fra Ulsrudvann i Østmarka. Østensjøvannet er næringsrikt og har et meget artsrikt dyre-, fugle- og planteliv; navn etter Østensjø gård.

Store boligområder vokste frem rundt Østensjøvannet etter den annen verdenskrig, og vannet ble truet av forurensning. I 1950-årene ble det flere ganger arrangert billøp på isen om vinteren. Tidligere ble vannet brukt som skøytebane, og det ble også spilt bandykamper her. Parkmessig behandlet område ved sørenden.

Vannet ble fredet 1992, se Østensjøvannet naturreservat.