Østensjø gård

Østensjø gård, gård med gnr. 147. Navnet kommer av norrønt Austansjór, gården som ligger øst for vannet (dvs. Østensjøvannet, som gårdsnavnet har «smittet» over på). Gården tilhørte i 1221 Audun Austansjór. Den ble senere stiftsgods og 1663 ble halve gården fradelt Kronen. Resten ble solgt 1666. I 1722 ble Østensjø solgt til oppsitteren Haagen Jenssøn. Gården ble delt.

1. Søndre Østensjø, gnr. 147/1, Valborgs vei, ble fradelt i 1748. I 1875 ble den overtatt av Haakon Tveter, og hans arvinger eide gården til 1997. Den har et velbevart empiretun med våningshus fra begynnelsen av 1840-årene og drengestuen fra ca. 1800. Låven er fra 1814, en av Akers eldste driftsbygninger. Anlegget restaurert 1999/2000.

2. Nordre Østensjø, gnr. 147/30, Valborgs vei, ble fradelt 1761. Fra ca. 1840 har den fulgt Søndre Østensjø. Alle hus i sveitserstil. Våningshuset antagelig fra omkring 1850.

Gården hadde i 1771 to husmannsplasser: Myrvoll og Bakken. Veien til gårdene følger en fredet oldtidsvei. Gårdene er fremdeles i privat eie.