Bølerbekken

Bølerbekken, bekk med utspring i vestenden av Ulsrudvannet og munning i Østensjøvannet, Alnas vassdrag.

Bølerbekken tar øst for Ulsrud stasjon på T-banen opp bekk fra Skøyenputten; deretter renner den langs Ytre Ringvei, forbi Bøler sentrum og bøyer så vestover forbi Bøler kirke før den munner ut i Østensjøvannet.

Bølerbekken hadde tidligere tilløp fra Bølerkulpen, et tjern like øst for bebyggelsen på Bøler. Tjernet ble gjenfylt i forbindelse med utbyggingen av friluftsområdet på Haraløkka.