Bøler kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bøler kirke sett sørvestover i 2018. Til venstre General Ruges vei. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons
Kirkerommet sett fra galleriet. Det brede glassmaleriet med tornekronen fungerer som altertavle. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Bøler kirke, General Ruges vei 51, soknekirke for Bøler menighet. Den stod ferdig og ble innviet 28. august 2011 som et resultat av en åpen internasjonal arkitektkonkurranse i 2004, der et forslag med motto: «Punctus contra punctum» vant. Bak forslaget sto Hansen/Bjørndal arkitekter AS og Trifolia Landskapsarkitekter DA.

Anlegget består av tre deler, hvor kirkesalen med 500 sitteplasser, inklusive galleriet, ligger mot sør, en konfirmantsal i midten og et lite kapell i nord. Kirkebygget er en videreutvikling av vinnerprosjektet fra arkitektkonkurransen. Kirkeanlegget som har bærende murvegger, mye glass og fasader kledd i dansk håndlaget kolombategl, strekker seg på tvers av det skrånende terrenget og har de viktigste funksjonene enten på et opphøyd platå (kirkesalen), på eksisterende terreng (konfirmantsalen) eller delvis nedgravd i terrenget (kapellet i nord). Kirken har to slanke tårn, et klokke- og utsiktstårn og et lystårn. Interiørene er minimalistiske og lyse med kunstnerisk utsmykning av Thomas Hestvold (glassmaleriet), Barbro Raen Thomassen (dels i samarbeid med Tone Stensrud) og Benedikte Wedseth. Liturgisk utstyr ved Lars Hole.

Nytt digitalt orgel (Allen Organ Company, USA) i kirkerommet, og et eldre rehabilitert romatisk orgel (Peter Collins Organ Builders, England) i kapellet. Her er det også døpefont med 5 valgfrie glassfat fra Hadeland Glassverk. Kirken inneholder en rekke spesialrom som barnekapell og skrifterom i tillegg til en kontordel og møterom. 5 tyske glassmalerier fra 1890-årene gjenbruk fra Gamle Aker kirke der de var til 1950, plassert i nordre kapell og i kontorfløyen.

Historikk

Bøler menighet ble utskilt fra Oppsal menighet 1966, og den nåværende kirken er Bølers andre kirke. Den er bygd på samme sted som den gamle kirken som ble revet i 2009, ved Bølerbekkens nedre, åpne løp, like opp for Den Norske Eterfabrikk og Østensjøvannet. Den gamle kirken var en trekirke med panelte vegger og pulttak i det bratte skogsterrenget og med en ganske spesiell historie. Den ble bygd som demonterbar trekirke til Ekebergutstillingen 1959 (ark. Harald Hille og Odd Kjell Østby), reist av Norsk Menighetsinstitutt og Norges Bondekvinnelag. Oslo Småkirkeforening tok initiativ til og bekostet delvis flyttingen. Forutsetningen var at Bøler skulle få sin soknekirke lenger opp på tomten, og utstillingskirken skulle bli menighetslokaler. Den gamle Bøler kirke ble innviet 11. september 1960, da som kapell i Oppsal menighet. Den hadde 350 sitteplasser inklusive tilleggssal. Senere ble det påbygd en ny underetasje med kontorer og lokale for ungdom. Alterbilde, brodert teppe bak trekors (Torvald Moseid, 1978). Orgel med 11 stemmer (August-Nilsen, 1874), installert 1975; opprinnelig fra Tjølling kirke. Kirkens første orgel kom fra Piperviken småkirke, men viste seg å være ubrukelig. Kirkeklokke fra 1898 Olsen Søn, Nauen med tekst: Bed og arbeid i frittstående tårn. Klokken og kirkesølv kom opprinnelig fra Vaterland småkirke. Menighetshus med forsamlingssal og kontorer fra 1977. Kirken ble revet 2009.

Tilhører Søndre Aker prosti.