Piperviken småkirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Piperviken småkirke. Foto: Bergliot Sinding/Norsk Folkemuseum

Piperviken småkirke, Munkedamsveien 12, ble oppført 1911 etter initiativ av småkirkeforeningen som distriktkirke i Johannes menighet, etter arkitektkonkurranse vunnet av Harald Aars (tildelt Houens diplom 1923). Piperviks-kirken var oppført i hardbrent teglstein, og det ble fremholdt – muligens med god grunn – at den minnet om et gammelt kloster. Innviet 10. mai 1911. Kirkerommet hadde 500 sitteplasser og lå i 2. etasje, i 1. etasje menighetssal med 400 sitteplasser, i underetasjen store rom for barne- og ungdomsarbeid. Orgel fra firmaet Olsen-Jørgensen. Bygningen hadde også boliger for prest, kirketjener og menighetssøster, og studenthybler i tårnet.

Fra kirkesalen sett mot alteret. Foto tatt ca. 1830-40. Fotograf Ukjent / Oslo Museum

Piperviks-kirken fikk i 1920-årene som gave av konsul Bronn vakre glassmalerier, utført av Karl Kristiansen, og som nå er lagret hos Kirkelig Fellesråd. I 1936 var den unge kunstner Christian Benneches utsmykking av kirkens hvelv og kor og likeså menighetslokalet ferdig. Hele dette arbeide utførte Benneche som en gave til kirken. Utsmykningen i hvelvet hadde motiver fra skapelsen.

Johannes menighet leide lokaler i kirken etter at Johannes kirke ble revet 1927. Piperviken småkirke ble revet 1959 som en følge av reguleringsplan for Vika. Kirkeklokkene og altertavle overført til Hasle kirke. Piperviken småkirkemenighet ble nedlagt og lagt til Domkirken menighet.