Johannes kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Johannes kirke på Christiania torv i 1902. - Foto Anders Beer Wilse / Oslo Museum / Creative Commons

Johannes kirke, tidligere kirke i Rådhusgata, sognekirke for Johannes menighet (opprettet 1875, nedlagt 1930 og lagt til Vår Frelsers menighet). Johannes kirke lå mellom Akersgata og Øvre Slottsgate ved Christiania torv, på tomten der Christianias eldste kirke Hellig Trefoldigheds Kirke en gang lå.

Johannes kirke ble reist etter tegninger av arkitekt G. A. Bull. Den hadde 1250 sitteplasser, og var en korskirke i gul tegl. Tårnet over hovedinngangen var flankert av to småtårn. Altertavlen var malt av Eilif Peterssen med fremstilling av korsfestelsen. Kirken ble innviet i 1878.

Det ble oppdaget sprekkdannelser i bygningen omkring koret og tverrskipene i 1902, forårsaket av at flåten og pælene som murene hvilte på, hadde råtnet og sunket. Etter omfattende reparasjon gjorde jordskjelvet 1904 forholdene verre, og kirken ble etter noen år stengt for gudstjenester. Maleren Per Krohg hadde atelier her i 1920-årene. – Se også Jordskjelv.

Oljemaleri av alteret i Johannes kirke med altertavle malt av Eilif Peterssen. Foto: Rune Aavik / Oslo Museum

Kirken ble vedtatt revet 23. desember 1927. Rivingen startet knapt et år senere og var fullført sommeren 1929. Midlertidig leielokale for menigheten var Piperviken småkirke. Orgelet ble overført til Grønland kirke og klokkene til Torshov kirke. Altertavlen ble satt på lager og forsvant under andre verdenskrig. Liturgisk utstyr ble overført til Vår Frelsers kirke (Oslo Domkirke). Mye materiale fra den nedrevne kirken ble solgt som byggemateriale, men trekonstruksjoner ble også lagret i kjelleren under Jakob kirke der kirketjeneren brukte det for å varme opp kirken til julaftengudstjenesten 1942!

Senere lå i mange år en Esso-stasjon på tomten, før de nye bygningene ved Christiania Torv ble oppført i 1996.