Jordskjelv

Jordskjelv er registrert en rekke ganger i Oslotrakten, de fleste ubetydelige. De kraftigste inntraff 1657 og 1904.

Skjelvet 4. mai 1657 kl. 11.45 ble ledsaget av buldrende lyd, husene ristet og møblene skalv.

Søndag 23. okt. 1904 kl. 11.28 varte skjelvet i 15 sekunder og førte til steinsprang, sprekker i mur og andre større og mindre ødeleggelser. Ingen mennesker ble skadet, men det var tilløp til panikk, for eksempel i kirkene hvor det på den tid var høymesse. Johannes kirken ble særlig hardt rammet og måtte senere stenges.