Søndre Aker prosti

Søndre Aker prosti (tidligere Nordstrand prosti) består etter sammenslåing av sokn fra 1.januar 2016 av:

Bekkelaget og Ormøy sokn med Bekkelaget og Ormøy kirker og SEM-huset.

Bøler sokn med Bøler kirke.

Hauketo-Prinsdal sokn med Hauketo-Prinsdal kirke.

Holmlia sokn med Holmlia kirke.

Klemetsrud og Mortensrud sokn med Mortensrud, Klemetsrud og Bjørndal kirker.

Lambertseter sokn med Lambertseter kirke.

Ljan sokn med Ljan kirke.

Manglerud sokn med Manglerud kirke.

Nordstrand sokn med Nordstrand kirke.

Oppsal sokn med Oppsal kirke.