Lambertseter kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Lambertseter kirke sett fra Langbølgen mot hovedinngangen 2021. Frittstående klokketårn til venstre i bildet. Fotograf: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo Byleksikon

Lambertseter kirke, Langbølgen 33, soknekirke for Lambertseter menighet i Søndre Aker prosti. Kirken er en arbeidskirke (ark. Harald Hille) fra 1966 med særpreget kunst i kirkerom, menighetssal og kapell. Kirkens fondvegg innvendig har en sju meter høy altertavle i messing, kobber, stål, jern og glass levert til kirkens innvielse, et av kunstneren Finn Christensens hovedverk.

Fondveggen i menighetssalen er utsmykket med et stort arbeid i glass og stål av Benny Motzfeldt utlånt fra Oslo kommunes kunstsamling fra 2003. Kapellet har altertavle av Tor Lindrupsen (2000) som også har laget det sandblåste vinduet i koret ved kirkens døpefont (1997).

Bygningen er oppført i armert betong, fasadene er forblendet med rød tegl, takene er flate og kirken har et frittstående klokketårn. Den ble innviet 15. mai 1966 av biskop Johannes Smemo. 400 sitteplasser. Orgel med 20 stemmer (Vestlandske orgelverksted, Hareid, 1965). Tre kirkeklokker (Olsen Nauen Klokkestøperi, 1966) med navnene «Tro» med tekst: Ha tro til Gud, «Håp» med tekst: Vær glad i håpet, og «Kjærlighet» (den største) med tekst: Bli i min kjærlighet.

I 1999 kom det åtte nye lysekroner i kirken.

Kirkens arkitekt Harald Hille tegnet kirkens opprinnelige antependier og prekestolskleder, mens tekstiler ellers var tatt med fra interimskirken og supplert med de som fra 1966 var tegnet av Grete Lein Lange og Finn Christensen. Nye tekstiler laget av Laila Endresen er kommet til 2003–04. Steinrelieffene på søndre langvegg er laget av Einar Stoltenberg og innviet første søndag i advent 2003. 4 veggtepper laget av lokal quilte-gruppe godkjent 2017. Noen benker fjernet 2011.

Kirken ligger sentralt på Lambertseter øst for T-banelinjen, nord for Munkelia stasjon. Den er omgitt av et område med en del trær, noe som gir anlegget et preg av natur og kultur. Tilhører Søndre Aker prosti.

Ved siden av kirken ligger det som ble bygget som sokneprestbolig, også den i samme utførelse med flatt tak og røde teglfasader.

Historikk

Menigheten ble grunnlagt ved utskillelse fra Nordstrand og Bekkelaget menigheter i 1959, men allerede i 1955 hadde Lambertseter blitt en småkirkemenighet og fått reist en småkirke. Det var en midlertidig og flyttbar kirke (ark. Kristen Bernhoff Evensen) innviet 7. april 1955 av biskop Johannes Smemo. Den hadde 200 sitteplasser og et tilbygg med menighetssal som kunne kombineres med kirken. Den ble flyttet 1966 og gjenoppsto som Hauketo -Prinsdals kirke, men brant 1992.