Munkelia

Munkelia Stasjon, August 2022 Foto: Aslak Malmåsen

Munkelia, Munkerud, bydel Nordstrand, fra Kittel Nielsens vei til Kaptein Oppegårds vei. Oppkalt 1917 etter stedsnavn på gården Munkeruds grunn, der veien ble anlagt.

Også navn på stasjon på Lambertseterbanen, et stykke unna veien. Boligområdet rundt stasjonen kalles også Munkelia.