Kaptein Oppegaards vei

Kaptein Oppegaards vei, (tidligere Oppegårds vei), Munkerud, bydel Nordstrand, fra Nordstrandveien til Bakkerudveien. Oppkalt 1926 etter skipsfører Christian Oppegaard, som eide Munkerud gård fra 1852 til sin død ca. 1880.

Det første huset på østsiden av veien, nord for «Postdammen», var før krigen nr. 11. Her bygde tyskerne en liten leir høsten 1944 til forlegning av første kompani av 366. sikkerhetsbataljon. Leiren bestod av en kantine- og kjøkkenbrakke og fire mindre brakker brukt til verksteder og lager. Villaene nr. 8, 12 og 14 og nr. 11, 13 og 15 ble alle rekvirert og beboerne kastet ut. Mellom brakkene hadde tyskerne en kjøkkenhage, og de holdt sauer. Hele området var omgitt av piggtrådgjerder.

Etter frigjøringen ble leiranlegget overtatt av mannskaper fra Milorg.