Munkerud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Munkerud, boligstrøk sørøst på Nordstrandplatået i bydel Nordstrand; navn etter Munkerud gård. Småhusbebyggelse fra begynnelsen av 1900-tallet. Sterk ekspansjon i boligmassen i 1960- og 1970-årene, rekkehus og atriumhus. Munkerud skole (barneskole) åpnet 1959.