Munkerud skole

Munkerud skole, Oberst Rodes vei 94, barneskole (1–7), oppført 2016 ark. (Planforum Arkitekter). Skolen som ligger på Munkerud gårds grunn, har fasader i hvit tegl og tre, den er på 9170 m2, er bygd med unversell utforming og er et passivhus med et geovarmeanlegg. Det gamle skolebygget fra 1959 (ark. Per Sunde) ble revet i forbindelse med byggingen av nybygget. Mens den nye skolen var under bygging (2014–16), fikk elevene undervisning i midlertidige lokaler. 1–4. trinn i de nye lokalene på Nordseter skole, 5–7. trinn i de tomme lokalene til gamle Nordstrand videregående skole.

Den gamle skolen fra 1959 hadde de høyeste elevtallene i 1966 og 1967 (773 elever). Skoleåret 2018/19 hadde den nye skolen nesten like mange elever: 751 elever; den har kapasitet til 840.

Munkerud Skoles Musikkorps stiftet 1960 (jentene var med fra starten av), slått sammen 1997 med Nordstrand skoles musikkorps til Nordstrandskolenes Musikkorps. Også kor, Munkerud skoles kor.