Nordstrandshøgda

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Nordstrandshøgda, bydel Nordstrand, boligstrøk på høydedraget sør for Bekkelagshøgda; tidligere jordbruksområde med strekninger av furuskog. Spredt bebyggelse på 1800-tallet, som økte fra 1880-årene av etter åpningen av Østfoldbanen nede langs fjorden i vest. Mer omfattende utbygging av villaområdene etter at Ekebergbanen ble anlagt over Nordstrandshøgda og åpnet for trafikk 1917. I senere år er det reist boligblokker på Midtåsen og ved Nordseter. Forretnings- og servicesentrum ved Sæter. Nordstrand skole ble åpnet 1914. Nordstrand kirke ble oppført på Nordstrandshøgda og innviet 1866.