Bekkelagshøgda

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, boligstrøk på høydedraget sør for Ekebergsletta/Brannfjell, tidligere overveiende skog- og jordbruksområde, som etter åpningen av Ekebergbanen 1917 fikk en økende utbygging med hytter og småhus på relativt romslige parseller. Etter den annen verdenskrig også enkelte rekkehus og mindre boligblokker samt fortetning i småhusbebyggelsen. Bekkelaget barneskole åpnet på Bekkelagshøgda 1904. Videregående skole (Bekkelaget høgre skole) åpnet 1939, fra 1948 gymnas, nå med navnet Holtet videregående skole. Bekkelaget kirke oppført på Bekkelagshøgda 1921–23.