Bekkelaget kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Bekkelaget kirke fotografert i 2008 - Foto Hans A. Rosbach / Creative Commons
Kirkerommet fotografert mot alteret. Januar 2023. Skjermen som kan benyttes til salmetekster o.l. er her rullet ut, og to messehagler utstilt i koret. Foto: Aslak Malmåsen

Bekkelaget kirke, (1923) er en hvitkalket langkirke i pusset tegl med bratt saltak (ark. Harald Bødtker). Den er oppført i en enkel nyromansk stil og ligger i et skrånende terreng omgitt av Bekkelaget urnelund med flere store trær og har adresse Sandstuveien 15. Tårnet med kobberkledt tårnhjelm er sidestilt. Inne i kirken er rommet dekket av et tønnehvelv utført i armert betong og har nå 420 sitteplasser.

Utsmykning etter plan og tegninger av Enevold Thømt som selv bodde i menigheten. Freskomaleri av Kristi gjenkomst tjener som alterbilde. Korets øvrige utsmykning bygger på lignelsen om de 5 dårlige og de 5 kloke jomfruer. Belysningsutstyret er basert på forestillingen om Kristus som verdens lys.

Orgel med 21 stemmer (Robert Gustavsson orgelbyggeri AB, 1986). Eldre orgel i sidegalleri (J. K. Jørgensen orgelbyggeri, 1923) ikke i bruk, trenger restaurering. To kirkeklokker (O. Olsens & søns klokkestøperi, 1922), den største med hele teksten til "Smaapikenes kirkeklokkesang" (B. Engelstad) og på den minste står det at den er "...skjænket av smaapiker i Yngres avdeling av Bekkelagets kristelige Ungdomsforening".

Etter at Nordstrand og Bekkelaget i kirkelig henseende ble delt i 1913, ble det nedsatt en privat kirkekomité for Bekkelaget. Kirketomten gnr. 157/104 på 22 mål ble innkjøpt 1917 og var en parsell av eiendommen «Aaslien» som var fradelt Nordseter. Våren 1920 besluttet sognestyret at det skulle utarbeides tegninger og planer for en kirke på den innkjøpte tomten. Den 9. juli 1921 ble grunnsteinen nedlagt, og Bekkelaget kirke ble innviet 27. mai 1923 av biskop Johan Lunde. En kantate, forfattet av Bjarne Engelstad med musikk for soli, kor, orgel og orkester av domorganist Arild Sandvold, ble fremført ved høytideligheten.

Fra 2016 er den en av to soknekirker i det sammenslåtte Bekkelaget og Ormøy sokn (som også inkluderer SEM-huset) i Søndre Aker prosti.

Bekkelaget urnelund, som omgir kirken, ble innviet 1937 og senere utvidet. Menighetshuset ligger i et hjørne av urnelunden, oppført 1970. Hus for menighetssenter med bl.a. prestekontor og lokaler for driftsavdelingen for gravlunden bygd 2001 (ark. Anker & Hølaas). Huset kom til erstatning for et gammelt tømmerhus som hadde stått på tomten siden 1960, opprinnelig en del av en tyskerbrakke fra Frognerleiren.