SEM-huset

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
SEM-huset med bl.a. en menighetssal. Denne brukes til gudstjenester. Foto 2021: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo Byleksikon

SEM-huset, Simensbråten-Ekeberg menighetssenter, Brannfjellveien 52, en boligblokk/eldresenter med forsamlingslokale som brukes til gudstjenester for Bekkelaget og Ormøy menighet i Søndre Aker prosti ca. annenhver søndag. Huset har også seniorkafé i ukedagene, og om kveldene leies forsamlingslokalet ut til ulike lokale lag og foreninger i tillegg til utleie til arrangementer som stemmer med husets formål. Huset ble oppført 1988 som et samarbeidsprosjekt mellom Simensbråten kvinneforening, som tidligere hadde hatt sitt forsamlingslokale i Fiolveien 4, og Bekkelaget menighet, arkitekt og entreprenør var Selvaagbygg.