Brannfjellveien

Brannfjellveien, Ekeberg, bydel Nordstrand, fra Ekebergveien til Vårveien og fra Olleveien til Sandstuveien. Oppkalt 1915 etter Brannfjell, som ligger vest for veiens øvre del. Tomannsboliger som tilhører OBOS-borettslaget Brannfjellveien, fullført 1948–49, se Lille Ekeberg.

Bygninger m.m.:

7. Villaen Engeland, oppkalt etter husmannsplassen Engeland, som lå her.

52. SEM-huset.