Lille Ekeberg

Lille Ekeberg, gnr. 134/2, Bydel Nordstrand, boligstrøk vest for Simensbråten; navn etter gården Lille Ekeberg (Munkebråten). Munkebråten eller Lille Ekeberg nevnes under Oslo Hospital i 1737. I 1753 nevnes at låven og husene på Lille Ekeberg er falleferdig. Navnet Munkehagen (Nordre), så Munkebråten og Lille Ekeberg, Heftyeløkken brukes i 1852, Sørensenløkka 1855, Lille Ekeberg.  Utbygd fra slutten av 1940-årene med svenskehus og boligblokker.

Lille Ekeberg borettslag, OBOS-borettslag som består av 18 blokker med i alt 216 leiligheter, fullført 1948–49 (ark. S. Narve Ludvigsen). Blokkene har adresser til Enoks vei, Barnehjemsveien og Vårsvingen.

Brannfjellveien borettslag, OBOS-borettslag som består av 47 tomannsboliger, fullført 1948–49 (samme ark.). Adresser til Enoks vei, Brannfjellveien og Røhrts vei.