Munkebråten (eiendom)

Munkebråten, Nordre – Lille Ekeberg, eiendom med gnr. 134/2, den del av den gamle eiendommen Munkehagen som lå vest for Simensbråten. Den ble fradelt 1837 til «Thos. Joh. Heftye & Søn». Eiendommen utgjorde Lille Ekeberg, og var ubebygd beiteland når Heftye overtok, men hadde vært en liten gård på 1700 tallet. Munkehagen ble fradelt den nedre delen mellom Ryenbergveien og Konows gate. Denne fikk navnet Rustadløkken.

Lille Ekeberg er også omtalt som «Sørensens Løkke», etter eieren 1855–80, Peder Sørensen. Våningshuset i Barnehjemsveien 2 ble reist 1885. Eiendommen ble overtatt av kommunen 1917, gården drevet til etter den annen verdenskrig. I 1936 brant det ene våningshuset på gården ned til grunnen. I 1939 var det brann i det andre våningshuset, som var i to etasjer, både loftet og annen etasjen ble totalskadd. Etter brannskadene ble huset gjenoppført i halvannen etasje. Siden 1950 har det vært barnehage her.